Privacy- en cookieverklaring

F&S Bouw B.V. is een bouwbedrijf dat zich bezig houdt met het verrichten van o.a. verbouwingen, renovatie, restauratie en nieuwbouw van woningen. De diensten worden aangeboden via onze website www.fensbouw.nl en onze social media kanalen Facebook en LinkedIn.

Door een opdracht te verstrekken aan F&S Bouw B.V., door onze website te bezoeken, informatie op te vragen of contact met ons op te nemen, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy-en cookieverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking
F&S Bouw B.V.
Glorieux 10
5101 XT  DONGEN
KvK-nummer: 77623983

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@fensbouw.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Handelsnaam eenmanszaak of VOF
 • Vestigingsadres
 • Klantnummer
 • Factuurnummer

Wij verwerken geen bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, via e-mail, telefoon, het online contactformulier of via social media.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

 1. Uitvoering van de opdracht
  Voor het communiceren met u via telefoon of per e-mail;
  Voor het maken van een offerte;
  – Voor het uitvoeren van werkzaamheden en het leveren van materiaal;
  – Voor het maken en versturen van de factuur;
  – Voor het afhandelen van de betaling.
 2. Reageren op uw vraag of verzoek
  – Als u contact met ons op heeft genomen via telefoon, per e-mail, via het online contactformulier op onze website of via social media.
 3. Referenties
  Om referenties te delen op onze social media kanalen en onze website. Dit doen wij alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Wij hebben ons belang om uw gegevens te verwerken, afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

Bewaartermijn
F&S Bouw B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren. Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht;
 • E-mailberichten, contactformulieren, whatsapp berichten en privé berichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen;
 • Referenties op onze website en social media kanalen worden pas verwijderd nadat u een verzoek tot verwijdering bij ons heeft ingediend.

Delen met derden
F&S Bouw verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:
* Hostingprovider website;
* Boekhouder;
* Telefoonprovider;
* E-mailprovider;
* Onderaannemers;
* Verzekeringsmaatschappij;
* Leveranciers van materialen;
* Software leverancier boekhoudpakket;
* Clouddienst.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Rechtstaat (EER). Uitzondering hierop is dat de clouddienst mogelijk haar servers in de Verenigde Staten heeft staan.

Gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur uw verzoek dan per email naar info@fensbouw.nl.

F&S Bouw kan bij alle verzoeken om een identificatie vragen, zodat wij zeker weten dat het verzoek door u is gedaan. Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken wij u de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig maken van een back-up en een beveiligde verbinding voor onze e-mail, zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuurt u dan een email naar info@fensbouw.nl.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website eenvoudiger kunt bezoeken. Uw gebruikersvoorkeuren blijven bewaard waardoor u niet steeds dezelfde informatie in hoeft te voeren. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming vereist omdat deze cookies weinig tot geen inbreuk maken op uw privacy. U krijgt daarom ook geen cookiemelding te zien bij uw eerste bezoek aan onze website.

Links website
Op onze website vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken wordt u naar een website buiten www.fensbouw.nl geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met uw privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Via de browserinstellingen van uw computer kunt u cookies uitschakelen en verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze verklaring te wijzigen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.